Šta je web hosting

Šta je web hosting?

Šta je web hosting ? Internet je globalna računarska mreža koja povezuje računare i manje ili veće računarske mreže pomoću jedinstvenog protokola. Globalna mreža se sastoji od miliona korisnika (manjih mreža) koji međusobno razmenjuju podatke i usluge kao mail, prenos datoteka, world wide web itd. World Wide Web (skraćeno www) je sistem međusobno povezanih dokumenata i samo je jedan od servisa Interneta. Dokumenti mogu sadržavati tekst, grafiku ili drugi sadržaj. Informacije na webu se obično i prezentuju pomoću ovih dokumenata koji čine sadržaj određene web stranice. Web stranice su pohranjene na kompjuterima koji se nazivaju web serveri. Kompjuteri koji pristupaju dokumentima na serverima zovu se web klijenti, a web stranice će vam prikazati web pretraživači. Neki od poznatijih su Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera. Web pretraživač šalje zahtev web serveru za nalaženje stranice pomoću web adrese, npr: www.skola.rs. Kolekcija web stranica na određenoj lokaciji čini web sajt. Da bi korisnici mogli videti neku web stranicu ona mora biti objavljena, odnosno web stranice moraju biti smeštene na web server. Vaš PC može poslužiti kao server ako je spojen na mrežu ali uobičajeno je da taj zadatak za Vas obavi specijalizovani hosting provajder koji će vaš web sajt smestiti na svoj web server čime on postaje dostupan svim korisnicima u svakom trenutku. Ta usluga se zove web hosting.

Mail hosting – kreiranje e-mail adresa

Usluga web (eng. mreža) i mail hostinga podrazumeva postavljanje web stranica na web servere, kreiranje vlastitih e-mail adresa i mailbox-a, kreiranje baza podataka, instaliranje specifičnih aplikacija, statistike pristupa, itd. Hosting usluga zapravo pruža prostor stranicama i čini ih stalno dostupnim na Internetu.

Web serveri

Jedan od osnovnih preduslova za prisustvo na Internetu je smeštaj web prezentacija na web servere. Napravite izbor prema Vašim potrebama. Postoji širok spektar hosting usluga, a koju ćete izabrati zavisi od Vaših potreba. Za slabije posećene web stranice, kao što su lične prezentacije, na raspolaganju Vam je vrlo jeftina hosting usluga. Korisnici sa većim potrebama kao što su firme, kompanije, institucije i sl. će izabrati napredniji paket usluga koji će im omogućiti veći prostor.

Svakodnevni backup

Osim ovih osnovnih, postoje i specijalni tehnički zahtevi kao što su svakodnevno pravljenje sigurnosnih kopija, podrška za korišćenje različitih baza podataka itd. Za Vas smo kreirali širok spektar različitih paketa i dodatnih usluga kako biste mogli izabrati servis prema vlastitim potrebama. Korisnički nalozi maksimalno su zašitćeni od neželjenih e-mailova (spam) i virusa.Web hosting PopArt Studija je siguran i pouzdan.