Sta je domen

Domen ime (Domain Name)

Ime domena (domain name), ili samo domen, je ime koje Vi ili Vaša kompanija odaberete da preko njega budete poznati na Internetu. To je najvažniji deo pored web dizajna i optimizacije Vašeg predstavljanja na Internetu. Ovo ime, kada ga registrujete jedinstveno je na svetskom nivou i niko ga drugi ne može koristiti.

Domen ~ naziv (ime) domena predstavlja internet adresu na kojoj se nalazi Vaša Internet stranica (sajt, forum, blog, potral…). To je jedinstveno ime koje identifikuje stranicu kako bi bila pronađena na Internetu.

Domen se uz pomoć DNS-a prevodi u jedinstveni numerčki kod (IP adresu) koju identifukuju računari na Internetu. Ime domena se nalazi u vrhu programa za pregled Internet strana (Mozilla, Opera…), nakon unosa domena na tom mestu, računar prevodi tu adresu u jedinstveni kod (IP adresu) gde se nalazi ta Internet strana (prezentacija, blog, sajt…). Kada u browser unesete www.popwebdesign.net računar to prevodi u IP adresu računara na kome se nalazi naš web sajt. Adrese koje kompjuteri koriste su numeričke i obično se nazivaju IP adresa ili Internet Protokol adresa. Register_domainIP adresa je podeljena u 4 serije brojeva sa tačkama između. Primer IP adrese je 215.55.258.145, i kao što možete videti, ta forma bi bila teška za svakodnevnu upotrebu. Iz tog razloga je kreiran Domain System. Mnogo je lakše setiti se website mojastranica.com nego se setiti brojeva kao gore navedenim.

Kako doći do domena?

Do domena možete doći registracijom. Registracija domena je proces gde se izabrani domen registruje na sopstveno ime. Vlasnik domena stiče pravo na korišćenje tog imena za svoj web sajt (blog, portal, forum…).

Ime domena treba da bude kratko, lako upečatljivo, jednostavno jer će ono biti glavna adresa do Vaše web prezentacije.

Dodatni domeni predstavljaju mogućnost korišćenja više domena za jednu internet prezentaciju. U zavisnosti od Vašeg hosting servisa gde se nalazi internet prezentacija zavisi da li možete ovu uslugu koristiti. Znači, dodatni domen je dodatno ime za Vašu prezentaciju. Uz pomoć gore navedenog DNS-a, moguće je adresirati i to novo ime. Subdomen predstavlja različte sekcije ili delove Vaše internet prezentacije. Subdomen je sastavljen iz prefiksa i glavnog domena. Na internetu postoje milioni adresa. Zato je praktično imati sistem po kojem će svaka biti posebna i prepoznatljiva. Domen uvek počinje sa „http://“ što je skraćenica za „hypertext transfer protocol“, ili jednostavnije: web stranica. Da bi se stiglo na web stranicu, koristimo web pretraživače kao što su: Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Flock, Google Chrome…

.com je nastavak kojem svaka ozbiljnija stranica teži, jer ih ima najviše i roboti ih najlakše nađu. Stranice sa .com se najbrže taguju.

Moguće je imati više stranica sa istim imenom a različitim nastavkom. Iz tog razloga, jake kompanije obično obezbede pravo na sve moguće nastavke za svoju stranicu, pogotovo ako su prisutni na raznim tržištima. Tako recimo postoji Google.com, Google.de, Google.rs itd. Sve je Google, ali su sve stranice različite i na različitim jezicima. Ako, recimo, Google ne želi da ima posebnu stranicu za Srbiju, onda će napraviti takozvani „redirect“ što znači da će kad ukucate google.rs biti automatski prebačen na google.com. Mnogi Marketeri koriste ovaj redirekt sistem sa ciljem slanja posetilaca na svoju glavnu stranicu. Recimo ako imate bloger blog, wordpress free blog ili stranicu na weebly. com onda će ime stranice biti nešto kao http://mojeime.weebly.com/. Taj dodatni nastavak je znak da se stranica nalazi kao dodatak nekoj drugoj glavnoj stranici.

Domen nastavci (Extensions)

.com – je najviše korišćen i najpoželjniji nastavak. Obično prezentuje komercijalne web stranice. Naravno, i mnoge privatne i male stranice ga isto tako koriste.

.net – je na drugom mestu po popularnosti i obično znači da je stranica koja ga koristi neka grupa ljudi.

.org – Originalno, ovaj nastavak je bio rezervisan za humanitarne organizacije. To se sad više ne kontroliše, tako da i mnogi pojedinci i kompanije sad imaju taj nastavak.

.biz – koriste kompanije i privatna preduzeća

.info – nema restrikcija, svako može koristiti i obično su jeftine itd.

I naravno, tu su raznorazni nacionalni nastavci koje smo već spomenuli, a novi se stalno dodaju.

Zašto mi treba domen?

Pametno izabran Domen je od izvanrednog značaja. Ime u kombinaciji sa logom i sloganom, koji Vas i Vašu firmu čine jedinstvenim i prepoznatljivim, je osnova moderne ekonomije.

Domeni su u današnje vreme tako važni da su neke kompanije morale da plate desetine miliona dolara da otkupe domen koji je neko drugi registrovao. Pojedinci stalno tragaju i registruju domene za koje misle da bi mogli biti popularni ili koje firme nisu registrovale na vreme, te ih potom prodaju za veliki novac. Mnogi poznati glumci i umetnici su bili prisiljeni da plate za Domene s njihovim imenom. Ta delatnost je veoma lukrativna i raširena.