Korporativni identitet

Dizajn korporativnog identiteta

Korporativni identitet predstavlja kompletan grafički identitet Vaše firme kojim se predstavljate potencijalnim klijentima. Korporativni identitet nije samo logo ili ime kompanije, iako su to najvidljivije komponente. Korporativni identitet ono što čini neku kompaniju unikatnom i jedinstvenom, izražava pristup poslu, vrednosti i kulturu. Korporativni identitet odražava sve od kvaliteta proizvoda/usluga, marketing strategije do komunikacije i radnog okruženja kompanije. Korporativni identitet treba da poveže sve različite elemente posla u jednu celinu. Korporativni identitet omogućava kompaniji da izgradi prepoznatljivost i lojalnost među klijentima, da komunicira sa svojim vrednostima i poseban pristup poslu na pamtljiv način. Ovime se uspostavlja predoređen skup ciljeva za delovanje koji daje zaposlenima osećaj pripadnosti timu.

Korporativni identitet – imidž kompanije

Logotip predstavlja jedinstveno grafičko rešenje koje potpisuje Vašu firmu na svakom koraku.
Vizit kartica – prva prezentacija Vaše firme sa kojom potencijalni klijent dolazi u dodir je vizit kartica. Memorandum – list papira A4 formata sadrži osnovne informacije o Vašoj firmi bitne za poslovnu komunikaciju. Postoje štampana verzija i Microsoft Word verzija memoranduma za Internet komunikaciju.Korporativni identitet je posebno važan za novu kompaniju. Dobro razvijen korporativni identitet je investicija u budućnost kompanije. Pomaže da se izgradi kredibilnost i profesionalizam preduzeća u vremenu kad to preduzeće pokušava da se predstavi na tržištu. Uspešne kompanije ulažu puno vremena i energije u odlučivanju kako će biti zapaženi na tržištu i u svetu. Ne prepuštajte ništa slučaju kad se radi o korporativnom identitetu. Razvijanje efektivnog korporativnog identiteta ne mora nužno značiti ulaganje velikih suma novca, ali znači ulaganje vremena i pažljivog razmatranja.

Korporativni identitet (brend identitet)

Korporativni identitet (brend identitet) je karakterističan identitet organizacije uključujući biznis kulturu, vrednosti i filozofiju koju vide ljudi unutar te organizacije i žele da je predstave drugima, u spoljašnjost. Ove stvari se izražavaju kroz ime, simbole, logo koje koristi organizacija i dizajn komunikacionih materijala je ključni faktor u uticaju na imidž kompanije. Kako bi se održao jak korporativni identitet, bitno je da se uspostavi set ciljeva koji naglašava stil, ponašanje, proizvode, usluge i često odražava glavni cilj kompanije. Po završetku vizuelnog identiteta (logoa), kreira se smernica brendova. Ovo pruža detaljni vodič kako korektno implementirati novi identitet preko svih marketinških medijuma.