Hosting Beograd

Web hosting Beograd

Web hosting Beograd omogućava iznajmljivanje prostora na serveru i odgovarajućih resursa za smeštaj web stranica na web serveru. Uz Web hosting uslugu PopArt Studio omogućava svojim korisnicima stalno prisustvo na Internetu postavljanjem web prezentacije na naše servere.

Usluga web hostinga

Usluga Web hosting namenjena je svim korisnicima koji žele da budu stalno prisutni na Internetu. Ovaj servis omogućava korisnicima da odgovore na zahteve savremenog poslovanja čiji je imperativ stalno prisustvo na Internetu.

Ogroman prostor na serveru

Postavljanjem odgovarajućeg web sadržaja, ova usluga otvara nove mogućnosti. Kada se obezbedi prostor u web okruženju, dobija se ključ za ulazak na cyberspace. Ovaj ključ, u obliku korisničkog imena i lozinke, omogućava konekciju na web hosting server kako bi korisnik mogao da postavi svoju web prezentaciju ili da menja njen sadržaj.

PopArt Studio je definisao 2 paketa usluge web hosting:

  • Business web hosting – biznis paket
  • Corporate web hosting – napredni paket

Naši hosting paketi uključuju sledeće:

  • 24/7/365 profesionalna tehnička podrška za srpsko ienglesko govorno područje
  • Omogućen je 24×7 FTP pristup ka web serveru radi
  • Udaljeno administriranje i ažuriranje prezentacije,
  • Konstantni uvid u statističke podatke o prezentaciji,
  • Uvid u zauzeće prostora,
  • Ostvareni saobraćaj
  • Tehnička podrška

Serveri se nalaze u Georgia, Atlanta datacentru u USA – jednom od najboljih i najopremljenijih datacentara na svetu. Za više informacije pozovite naš call centar.