Grafički dizajn

Dizajn logoa

Logo, logotip, zaštitini znak predstavlja vizuelni identitet Vaše fime. Logotip je ono po čemu će Vaša firma biti prepoznatljiva. Kreativni tim PopArt Studija iz Novog Sada izradi logoa pristupa vrlo profesionalno. Za izradu logotipa sem imena Vaše firme, jako je važno da upoznamo delatnost kojom se bavite, kako bi logotip jasno predstavljao Vašu firmu. PopArt Studio će za Vas izraditi kreativan, atraktivan i prepoznatljiv dizajn logoa.Pažljivo prateći Vaše želje, naš kreativan i inovativan tim će svojim idejama napraviti logo koji će Vašu firmu izdvojiti na tržištu i učiniti Vas prepoznatljivim.

Dizajn vizit kartice

Vizit kartica predstavlja kratak vid komunikacije sa klijentima. Najčešće je vizit kartica prva prezentacija Vaše kompanije potencijalnom klijentu I zbog toga visit kartica mora biti urađena sto profesionalnije. Dizajn vizit kartice može biti jednostavan, ozbiljan i sofisticiran ili inovativan i kreativan.

Dizajn memoranduma

Memorandum predstavlja list papira, A4 formata, gde se nalaze osnovni podaci Vaše firme. Jedno od pravila poslovne komunikacije jeste da svaka firma ima originalni memorandum. Memorandum se sastoji se od gornjeg zaglavlja gde se uobičajeno nalaze logo, naziv firme, bankovni računi, PIB I matični broj. U donjem zaglavlju nalaze se adresa, brojevi telefona firme, e-mail i adresa web sajta. Na sredini memorandum može se naći vodeni žig logoa vaše firme. Memorandum je deo korporativnog identiteta firme, čiji su glavni elementi, pored memoranduma, logo i vizit kartica.

Korporativni identitet

Korporativni identitet predstavlja kompletan grafički identitet Vaše firme kojim se predstavljate potencijalnim klijentima. Osnovno obeležje jeste jedan stil koji se prepoznaje u grafičkom rešenju svakog elementa korporativnog identiteta. Korporativni identitet se sastoji od 3 glavna i ostalih pratećih elmenata. Glavni elementi su: logo – zaštitni znak Vaše firme koji se sastoji od slovne izvedbe ili od slovne izvedbe i zaštitong znaka. Logotip predstavlja jedinstveno grafičko rešenje koje potpisuje Vašu firmu na svakom koraku. vizit kartica – prva prezentacija Vaše firme sa kojom potencijalni klijent dolazi u dodir je vizit kartica. Memorandum – list papira A4 formata koji sadrži osnovne informacije o Vašoj firmi bitne za poslovnu komunikaciju.

Dizajn flajera

Flajer ili letak je papir manje ili srednje veličiine jednostrane ili najčešće obostrane štampe i predstavlja vid reklame. Najčešći fprmat je A6 (10,5 x 14,8 cm). Flajer treba da sadrži osnovne informacije o Vašem preduzeću i proizvodu/usluzi koju nudite. Ne sme biti pretrpan informacijma i bojama jer to proizvodi kontra efekat. Dobar flajer sa jednostavnim eli efktnim dizajnom ostaviće najbolji utisak na potencijalne klijente. Pri izradi flajera najbitnije je pronaći sklad između teksta, slika i boja, što je u Srbiji retkost.

Dizajn plakata

Plakat ili poster je grafičko rešenje koje kao sredstvo marketinga treba prolazniku da omogući trenutno dobijanje informacije o proizvodu/usluzi koja se nudi. Ne sme biti pretrpan informacijama, bojama i slikama jer će u tom slučaju postati teško čitljiv I neće zainteresovati prolaznike. Retko koji prolaznik će zastati da pročita informacije koje se nalaze na pretrpanom plakatu. Jako je bitno da se u izradi plakata koriste boje koje odgovaraju onome što se njime predstavlja jer sve boje izazivaju različite psihološke efekte.

Dizajn bilborda

Bilbord predstavlja velikoformatno sredstvo reklamiranja na otvorenom prostoru. Nalaze se obično na viskoko prometnim mestima, pored prometnih puteva i autoputeva. Ako se pak postavlja u gradu, tada se postavljaju na najprometnijim petljama. Najbitniji element bilborda je da poruka ima kratku formu koja će trenutno dopreti do prolaznika. Iako sličan plakatu, bilbord je sredstvo reklamiranja večeg formata čija poruka mora biti svedena, što znači da mora biti efektna. Bilbord je tu da potencijalnom kupcu privuče pažnju, da ga zaineteresuje i na kraju navede na kupovinu.

Dizajn brošure

Brošura spade u akcidencije, izlazi povremeno (npr. 3 puta godišnje). Među ljudima, brošura je poznata kao knjižica kratke forme, od par desetina strana ili više, gde je opisano preduzeće koje je predstavljeno u brošuri, kao i proizvodi/usluge koje to preduzeće nudi ( dok je u štamparstvu brošura u istoj grupi sa knjigama, zapravo svi udžbenici predstavljaju brošure i to zbog načina povezivanja knjižnog bloka sa koricama – lepljenjem u predelu povežnjaka ). Glavna odlika brošure je da se jasno predstave preduzeće, njegova delatnost, proizvode, planovi I ciljevi, kao i informacije o novim proizvodima. Informacije o preduzeću su opširnije u odnosu na one koje se unose u prospekat.

Dizajn prospekta

Prospekt predstavlja vodič za klijente kroz usluge / proizvode koje nudi Vaše preduzeće. Takođe sadrži informacije o Vašem preduzeću. Zbog ovih karakteristika liči na brošuru ali prospekat je manjeg obima strana, samim tim sadrži manje informacija. Prospekat služi da upozna klijente sa osnovnim informacijama o vašem preduzeću I uslugama / proizvodima koje ono nudi. Najčešće se radi od lista A4 formata, koji se potom savija 2 puta po dužoj stranici i tada dobija oblik knjižice.

Dizajn kataloga

Katalog predstavlja prezentaciju proizvoda/usluga Vašeg preduzeća. Brošura šire opisuje pojedinačne proizvode dok je katalog tu da u kratkoj formi predstavi kompletnu paletu proizvoda koje proizvodi Vaša firma. Za štampu kataloga koriste se premazni papiri veće gramature.

Prelom i omot knjige

Dizajn korica ili dizajn omota knjige treba na kreativan način da predstavi srž knjige. Vrlo je bitna namena/oblast knjige kao i kojoj je populaciji namenjena. Deblji kartoni kao i razne vrste završne grafičke obrade korica kao što su utiskivanje i sl. doprinose kompletnom utisku o knjizi i time utiču na potencijalnog kupca.

Dizajn CD omota

CD omot predstavlja savremenu instant prezentaciju sadržaja koji se nalazi na cd-u. CD je multimedijalna kombinacija slike, zvuka, grafike i teksta koja retko koga ostavlja ravnodušnim. Obično se pored spoljašnjeg omota CD-a kreira još nekoliko stranica koje opisuju CD/DVD. CD omot treba na kreativan način kvalitetnim idejnim rešenjem i/ili fotografijama, da rad koji se nalazi na CD-u, jednom kompozicijom predstavi na omotu.

Dizajn majice

Ako Vam je potreban dizajn za majicu radi promovisanja Vašeg preduzeća ili za neke druge potrebe, PopArt Studio je tu da prema Vašim željama svojim umećem I kreativnošću kreira za Vas dizajn majice koju će svako sa zadovoljstvom nositi. Do sada se štamapanje na tkanini odvijalo samo sito štampom. U posledenje vreme štampanje majica se obavlja i Inkdžet (digitalnom) štampom.

Dizajn menija

Ako imate kafić ili restoran, karta jela i pića (meni) je bitan deo imidža Vašeg ugostoteljskog objekta. Grafički dizajn menija mora biti u skladu sa prostorom i mora korenspodirati sa ponudim koja se nalazi u meniju. Meni može biti samo 1 list veće gramature plastificiran obostrano ili pak knjižica sa koricama koje su presvučene kožom na kojoj je utisnut logo Vašeg ugostiteljskog obejkta I sl. Izbor je na Vama.

Dizajn etiketa

Etiketa predstavlja komad papira koji prezentuje I bliže opisuje proizvodse. Grafički dizajn etikete je ono što prodaje proizvod, i u tu svrhu dizajn etikete mora biti takav da privuče pažnju potencijalnom kupcu i da ga zainteresuje. Takođe, etiketa se svojim dizajnom mora izdvojiti od ostalih proizvođača istog proizvoda.

Dizajn ambalaže

Ambalaža predstavlja zaštitni omot proizvoda. Čuva proizvod od oštećenja I atmosferskih uticaja, od rasipanja itd. Takođe, ambalaža prodaje proizvod. Može biti od kartona, plastičnih folija, plastičnih masa, stakla, metala, drveta itd. Grafički dizajn ambalaže je krajnji process u zaokruživanju procesa proizvodnje Vašeg proizvoda.