Dizajn kataloga

Grafički dizajn kataloga

Katalog predstavlja prezentaciju proizvoda/usluga Vašeg preduzeća. Brošura šire opisuje pojedinačne proizvode dok je katalog tu da u kratkoj formi predstavi kompletnu paletu proizvoda koje proizvodi Vaša firma. Za štampu kataloga koriste se premazni papiri veće gramature.

Forma kataloga

Na početku kataloga ukratko je opisano Vaše preduzeće a zatim sledi prezentacija proizvoda/usluga Vašeg preduzeća. Format kataloga nije standardizovan već se prilagođava željama naručioca. Katalog je prozvod grafičke industrije koji nedvosmisleno prezentuje Vaše proizvode/delatnosti i bliže ih predstavlja potencijalnom klijentu.

Dizajn kataloga Vaših proizvoda i usluga

PopArt tim će prateći Vaše želje kreirati katalog odličnog dizajna koji će jasno prezentovati Vaše proizvode i osigurati Vam kvalitetnu prezentaciju proizvoda/usluga klijentima.