Dizajn ambalaze

Grafički dizajn ambalaže

Ambalaža predstavlja zaštitni omot proizvoda. Čuva proizvod od oštećenja i atmosferskih uticaja, od rasipanja, itd. Takođe, ambalaža prodaje proizvod. Može biti od kartona, plastičnih folija, plastičnih masa, stakla, metala, drveta, itd. Grafički dizajn ambalaže je krajnji proces u zaokruživanju procesa proizvodnje Vašeg proizvoda. Proizvod se neće dobro prodavati ukoliko je ambalaža loša.

Ambalaža kao prvi utisak

S obzirom da je ambalaža ono sa čime kupac prvo dolazi u dodir, ona mora biti pažljivo i profesionalno urađena kako bi predstavila proizvod na najbolji način. Kao i etiketa, sadrži podatke o proizvođaču, mestu proizvodnje, sastavu proizvoda, datumu proizvodnje, itd.

Dizajn svih vrsta ambalaže

PopArt dizajn paketa nudi specijalno dizajniranje pakovanja prema vašim potrebama. Dizajniranje ambalaže radi tim kreativnih dizajnera koji rade na tome da dobijete odlično finalno rešenje o čemu mogu da posvedoče naši klijenti.